Instytut Rozwoju Kadr
Jesteś w: Instytut Rozwoju Kadr > Szkolenia > Pełnomocnik ds. systemu HACCP wg ISO 22000

Pełnomocnik ds. systemu HACCP wg ISO 22000


Udostępnij

Cel szkolenia: Przygotowanie do efektywnego sprawowania funkcji pełnomocnika w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Zapoznanie uczestników z procedurą prowadzenia audytów systemu HACCP lub systemu ISO 22000.

Przeznaczenie szkolenia:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą doskonalić i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać odpowiednie kwalifikacje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Szkolenie skierowane jest do:
• Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności HACCP, ISO 22000, BRC w przedsiębiorstwach, osób chcących pełnić funkcję pełnomocników, kierowników zespołów lub audytorów, pracowników sanepidu, pracowników kontroli
• Decydentów odpowiedzialnych w firmach za nadzór i weryfikację systemów HACCP
• Dyplomantów kierunków żywnościowych, gastronomicznych, medycznych, inżynieryjnych, biologicznych, chemicznych, biotechnologicznych, itp.
• Absolwentów kierunków żywnościowych, gastronomicznych, technologicznych, inżynieryjnych, biotechnologicznych, medycznych, chemicznych, biologicznych, technicznych i pokrewnych.
• Audytorów Systemu HACCP
• Osób zaangażowanych we wdrażenia systemów HACCP

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
3. Wymagania ISO 22000
4. Programy wstępne i programy operacyjne
5. Zarządzanie audytami, szkoleniami, planowanie audytów
6. Rola pełnomocników
7. Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP
8. Rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń
9. Metodyka wdrażania systemu HACCP
10. 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg Codex Alimentarius
11. 12 etapów wdrażania systemu HACCP
12. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pełnomocnika ds. HACCP
13. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrażania systemu
- harmonogram wdrażania systemu HACCP
- procedury, instrukcje, zapisy, księgi HACCP, Księgi GHP/GMP, Plan HACCP, przykładowa dokumentacja wdrożeniowa
14. Wymagania stawiane audytorom, kompetencje, audytor HACCP
15. Techniki audytowania - ich rodzaje i zastosowanie; zasady przygotowania i przeprowadzania audytu
16. Symulacja audytu wewnętrznego
17. Egzamin

Metodologia: Interaktywna prezentacja zagadnień szkolenia; dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników; trenowanie sytuacji interpersonalnych przez uczestników; analizy przypadków i scenek audytowych; ćwiczenia do wykonania indywidualnie i grupowo.

Zaświadczenia: Zaświadczenie wydano na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Czas trwania: 24h.                              

Harmonogram i cennik szkoleń IRK do pobrania

Miejsce szkolenia:
Trójmiasto

Trener: Aleksandra Romanowska (mgr inż. biotechnologii; absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Jakością i TQM Politechniki Gdańskiej; Podyplomowych Studiów Matematycznych oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego; Ekspert TUV - Food Safety & Quality Management System; Ekspert ds. Systemów Bezpieczeństwa i Jakości Żywności; Audytor Wewnętrzny systemów zarządzania jakością wg norm: ISO 22000, ISO 9001, ISO 18001, ISO 17025, ISO 14001; Specjalista ds. Dietetyki)
Ostatnie wiadomości:
Zobacz nasz profil na Facebooku